RM 3.6K
Penyelenggara Stor - Pengiraan Stok dan Audit

Penyelenggara Stor - Pengiraan Stok Dan Audit
Management

Overview:
Modul ini menerangkan mengenai perbandingankuantiti stok  fizikal dengan rekod stok dalam sistem ERMS. Ini ialah untuk membandingkan kuantiti yang sama di antara fizikal dann juga rekod stok.

Ia juga menyentuh akan  terhadap organisasi apabila berlakunya perselisihan stok semasa stocktake dijalankan dan penekanan terhadap sikap integriti pihak terlibat semasa proses ini dibuat.

Menyatakan kepentingan mengenai pekeliling, arahan dan panduan  berserta laporan yang perlu dipatuhi.
 

Objective:

Pada akhir kursus peserta akan dapat:

• Menerangkan kepentingan pengiraan stok
• Menerangkan kategori pengiraan stok
• Mematuhi prosedur sebelum,semasa dan selepas pengiraan
• Menyatakan perkara-perkara penting yang perlu di beri perhatian semasa proses pengiraan
• Menerangkan tindakan sekiranya berlaku perselisihan stok


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: ISMAH  BINTI  SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.my

 
 Duration: 2 Days


Request Form

Available Sessions

Upon Request


Other Information
Target Participant: Penyelenggara Stor (PP07/08, TT07/08)


Price

Upon RequestRelated Course

RM 3.6K
Penyelenggara Stor - Pengiraan Stok Dan Audit
Management

2 Days

View Details

Overview:
Modul ini menerangkan mengenai perbandingankuantiti stok  fizikal dengan rekod stok dalam sistem ERMS. Ini ialah untuk membandingkan kuantiti yang sama di antara fizikal dann juga rekod stok.

Ia juga menyentuh akan  terhadap organisasi apabila berlakunya perselisihan stok semasa stocktake dijalankan dan penekanan terhadap sikap integriti pihak terlibat semasa proses ini dibuat.

Menyatakan kepentingan mengenai pekeliling, arahan dan panduan  berserta laporan yang perlu dipatuhi.
 
Objective:

Pada akhir kursus peserta akan dapat:

• Menerangkan kepentingan pengiraan stok
• Menerangkan kategori pengiraan stok
• Mematuhi prosedur sebelum,semasa dan selepas pengiraan
• Menyatakan perkara-perkara penting yang perlu di beri perhatian semasa proses pengiraan
• Menerangkan tindakan sekiranya berlaku perselisihan stok


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: ISMAH  BINTI  SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.my

 
 Target Participant: Penyelenggara Stor (PP07/08, TT07/08)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Kepimpinan (A) / Leadership (A)
Management

2 Days

View Details

Overview:
Modul ini menerangkan mengenai perbandingankuantiti stok  fizikal dengan rekod stok dalam sistem ERMS. Ini ialah untuk membandingkan kuantiti yang sama di antara fizikal dann juga rekod stok.

Ia juga menyentuh akan  terhadap organisasi apabila berlakunya perselisihan stok semasa stocktake dijalankan dan penekanan terhadap sikap integriti pihak terlibat semasa proses ini dibuat.

Menyatakan kepentingan mengenai pekeliling, arahan dan panduan  berserta laporan yang perlu dipatuhi.
 
Objective:

Pada akhir kursus peserta akan dapat:

• Menerangkan kepentingan pengiraan stok
• Menerangkan kategori pengiraan stok
• Mematuhi prosedur sebelum,semasa dan selepas pengiraan
• Menyatakan perkara-perkara penting yang perlu di beri perhatian semasa proses pengiraan
• Menerangkan tindakan sekiranya berlaku perselisihan stok


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: ISMAH  BINTI  SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.my

 
 Target Participant: Penyelenggara Stor (PP07/08, TT07/08)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Corporate Grooming
Management

2 Days

View Details

Overview:
Modul ini menerangkan mengenai perbandingankuantiti stok  fizikal dengan rekod stok dalam sistem ERMS. Ini ialah untuk membandingkan kuantiti yang sama di antara fizikal dann juga rekod stok.

Ia juga menyentuh akan  terhadap organisasi apabila berlakunya perselisihan stok semasa stocktake dijalankan dan penekanan terhadap sikap integriti pihak terlibat semasa proses ini dibuat.

Menyatakan kepentingan mengenai pekeliling, arahan dan panduan  berserta laporan yang perlu dipatuhi.
 
Objective:

Pada akhir kursus peserta akan dapat:

• Menerangkan kepentingan pengiraan stok
• Menerangkan kategori pengiraan stok
• Mematuhi prosedur sebelum,semasa dan selepas pengiraan
• Menyatakan perkara-perkara penting yang perlu di beri perhatian semasa proses pengiraan
• Menerangkan tindakan sekiranya berlaku perselisihan stok


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: ISMAH  BINTI  SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.my

 
 Target Participant: Penyelenggara Stor (PP07/08, TT07/08)
Duration: 2 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2019 TNB ILSAS