RM 3.6K
Penyelenggara Stor - Kawalan dan Keselamatan Stor

Penyelenggara Stor - Kawalan Dan Keselamatan Stor
Management

Overview:
Adalah menjadi tanggungjawab anggota kerja  mematuhi semua undang-undang berkaitan dan peraturan yang telah diseragamkan  untuk pembaikan persekitaran yang berterusan semasa operasi dan penyelenggaraan.

Modul ini menyediakan maklumat  latihan  keselamatan di Stor dan langkah  pencegahan bagi memastikan kejadian kemalangan dan penyakit pekerjaan dilaporkan, disiasat dan diperbaiki untuk mengelakkan perkara yang sama berulang lagi.

Tatacara pemeriksaan, pemantauan dan pengauditan  mengenai Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan juga didedahkan.  Ini adalah kearah tanggungjawab menyediakan bekalan elektrik yang selamat, cekap  dan berdaya harap.  

Objective:
Pada akhir kursus peserta akan dapat:

• Mengaplikasi amalan keselamatan dalam pekerjaan berpandukan polisi keselamatan TNB
• Mengambil langkah pencegahan untuk mengelakkan pendedahan kepada risiko
• Mematuhi prosedur sekiranya berlaku insiden
• Memenuhi kompetensi untuk tahap penyelenggara stor tingkatan biasa


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ISMAH  BINTI  SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.my


 

Duration: 2 Days


Request Form

Available Sessions

Upon Request


Other Information
Target Participant: Penyelenggara Stor (PP05/06)


Price

Upon RequestRelated Course

RM 3.6K
Environment Management System (EMS) Awareness 14001:2004
Management

1 Day

View Details

Overview:
Adalah menjadi tanggungjawab anggota kerja  mematuhi semua undang-undang berkaitan dan peraturan yang telah diseragamkan  untuk pembaikan persekitaran yang berterusan semasa operasi dan penyelenggaraan.

Modul ini menyediakan maklumat  latihan  keselamatan di Stor dan langkah  pencegahan bagi memastikan kejadian kemalangan dan penyakit pekerjaan dilaporkan, disiasat dan diperbaiki untuk mengelakkan perkara yang sama berulang lagi.

Tatacara pemeriksaan, pemantauan dan pengauditan  mengenai Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan juga didedahkan.  Ini adalah kearah tanggungjawab menyediakan bekalan elektrik yang selamat, cekap  dan berdaya harap.  
Objective:
Pada akhir kursus peserta akan dapat:

• Mengaplikasi amalan keselamatan dalam pekerjaan berpandukan polisi keselamatan TNB
• Mengambil langkah pencegahan untuk mengelakkan pendedahan kepada risiko
• Mematuhi prosedur sekiranya berlaku insiden
• Memenuhi kompetensi untuk tahap penyelenggara stor tingkatan biasa


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ISMAH  BINTI  SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.my


 

Target Participant: Penyelenggara Stor (PP05/06)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Work Improvement Team (WIT) - Innovative Creative Circle (ICC) Untuk Fasilitator
Management

2 Days

View Details

Overview:
Adalah menjadi tanggungjawab anggota kerja  mematuhi semua undang-undang berkaitan dan peraturan yang telah diseragamkan  untuk pembaikan persekitaran yang berterusan semasa operasi dan penyelenggaraan.

Modul ini menyediakan maklumat  latihan  keselamatan di Stor dan langkah  pencegahan bagi memastikan kejadian kemalangan dan penyakit pekerjaan dilaporkan, disiasat dan diperbaiki untuk mengelakkan perkara yang sama berulang lagi.

Tatacara pemeriksaan, pemantauan dan pengauditan  mengenai Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan juga didedahkan.  Ini adalah kearah tanggungjawab menyediakan bekalan elektrik yang selamat, cekap  dan berdaya harap.  
Objective:
Pada akhir kursus peserta akan dapat:

• Mengaplikasi amalan keselamatan dalam pekerjaan berpandukan polisi keselamatan TNB
• Mengambil langkah pencegahan untuk mengelakkan pendedahan kepada risiko
• Mematuhi prosedur sekiranya berlaku insiden
• Memenuhi kompetensi untuk tahap penyelenggara stor tingkatan biasa


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ISMAH  BINTI  SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.my


 

Target Participant: Penyelenggara Stor (PP05/06)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Character And Organizational Development (Transmission)
Management

3 Days

View Details

Overview:
Adalah menjadi tanggungjawab anggota kerja  mematuhi semua undang-undang berkaitan dan peraturan yang telah diseragamkan  untuk pembaikan persekitaran yang berterusan semasa operasi dan penyelenggaraan.

Modul ini menyediakan maklumat  latihan  keselamatan di Stor dan langkah  pencegahan bagi memastikan kejadian kemalangan dan penyakit pekerjaan dilaporkan, disiasat dan diperbaiki untuk mengelakkan perkara yang sama berulang lagi.

Tatacara pemeriksaan, pemantauan dan pengauditan  mengenai Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan juga didedahkan.  Ini adalah kearah tanggungjawab menyediakan bekalan elektrik yang selamat, cekap  dan berdaya harap.  
Objective:
Pada akhir kursus peserta akan dapat:

• Mengaplikasi amalan keselamatan dalam pekerjaan berpandukan polisi keselamatan TNB
• Mengambil langkah pencegahan untuk mengelakkan pendedahan kepada risiko
• Mematuhi prosedur sekiranya berlaku insiden
• Memenuhi kompetensi untuk tahap penyelenggara stor tingkatan biasa


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ISMAH  BINTI  SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.my


 

Target Participant: Penyelenggara Stor (PP05/06)
Duration: 2 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2019 TNB ILSAS