RM 3.6K
Penyelenggara Stor - Asas Penyelenggara Stor

Penyelenggara Stor - Asas Penyelenggara Stor
Management

Overview:
Modul ini menerangkan mengenai fungsi dan tugas utama keseluruhan operasi di bahagian Stor.  Ia juga menyentuh mengenai prosidur penyelenggaraan stor, jenis-jenis stok dan material movement yang digunapakai di Stor.

Pendedahan awal mengenai keseluruhan operasi stor amat perlu kepada tugas sebagai Penyelenggara Stor kerana ia berkait rapat kepada dalam  memberikan perkhidmatan yang efisyen semasa berhadapan dengan pelanggan.

Selain dari operasi harian di stor , modul ini juga menerangkan kepada cara-cara penyediaan laporan dari sistem ERMS.
 

Objective:
Pada akhir kursus peserta akan dapat:

• Menerangkan gambaran keseluruhan operasi Stor.
• Menerangkan fungsi dan tugas utama di Stor.
• Menerangkan  prosidur penyelenggaraan stor dan jenis-jenis stok dan material movement yang digunapakai di Stor.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ISMAH  BINTI  SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.my

 
 

Duration: 2 Days


Request Form

Available Sessions

Upon Request


Other Information
Target Participant: Penyelenggara Stor (PP05/06)


Price

Upon RequestRelated Course

RM 3.6K
Penyelenggara Stor - Kawalan Dan Keselamatan Stor
Management

2 Days

View Details

Overview:
Modul ini menerangkan mengenai fungsi dan tugas utama keseluruhan operasi di bahagian Stor.  Ia juga menyentuh mengenai prosidur penyelenggaraan stor, jenis-jenis stok dan material movement yang digunapakai di Stor.

Pendedahan awal mengenai keseluruhan operasi stor amat perlu kepada tugas sebagai Penyelenggara Stor kerana ia berkait rapat kepada dalam  memberikan perkhidmatan yang efisyen semasa berhadapan dengan pelanggan.

Selain dari operasi harian di stor , modul ini juga menerangkan kepada cara-cara penyediaan laporan dari sistem ERMS.
 
Objective:
Pada akhir kursus peserta akan dapat:

• Menerangkan gambaran keseluruhan operasi Stor.
• Menerangkan fungsi dan tugas utama di Stor.
• Menerangkan  prosidur penyelenggaraan stor dan jenis-jenis stok dan material movement yang digunapakai di Stor.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ISMAH  BINTI  SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.my

 
 

Target Participant: Penyelenggara Stor (PP05/06)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Penyelenggara Stor - Pengiraan Stok Dan Audit
Management

2 Days

View Details

Overview:
Modul ini menerangkan mengenai fungsi dan tugas utama keseluruhan operasi di bahagian Stor.  Ia juga menyentuh mengenai prosidur penyelenggaraan stor, jenis-jenis stok dan material movement yang digunapakai di Stor.

Pendedahan awal mengenai keseluruhan operasi stor amat perlu kepada tugas sebagai Penyelenggara Stor kerana ia berkait rapat kepada dalam  memberikan perkhidmatan yang efisyen semasa berhadapan dengan pelanggan.

Selain dari operasi harian di stor , modul ini juga menerangkan kepada cara-cara penyediaan laporan dari sistem ERMS.
 
Objective:
Pada akhir kursus peserta akan dapat:

• Menerangkan gambaran keseluruhan operasi Stor.
• Menerangkan fungsi dan tugas utama di Stor.
• Menerangkan  prosidur penyelenggaraan stor dan jenis-jenis stok dan material movement yang digunapakai di Stor.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ISMAH  BINTI  SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.my

 
 

Target Participant: Penyelenggara Stor (PP05/06)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Penyeliaan Efektif / Effective Supervising (Combo E)
Management

2 Days

View Details

Overview:
Modul ini menerangkan mengenai fungsi dan tugas utama keseluruhan operasi di bahagian Stor.  Ia juga menyentuh mengenai prosidur penyelenggaraan stor, jenis-jenis stok dan material movement yang digunapakai di Stor.

Pendedahan awal mengenai keseluruhan operasi stor amat perlu kepada tugas sebagai Penyelenggara Stor kerana ia berkait rapat kepada dalam  memberikan perkhidmatan yang efisyen semasa berhadapan dengan pelanggan.

Selain dari operasi harian di stor , modul ini juga menerangkan kepada cara-cara penyediaan laporan dari sistem ERMS.
 
Objective:
Pada akhir kursus peserta akan dapat:

• Menerangkan gambaran keseluruhan operasi Stor.
• Menerangkan fungsi dan tugas utama di Stor.
• Menerangkan  prosidur penyelenggaraan stor dan jenis-jenis stok dan material movement yang digunapakai di Stor.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ISMAH  BINTI  SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.my

 
 

Target Participant: Penyelenggara Stor (PP05/06)
Duration: 2 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2019 TNB ILSAS