RM 3.6K
Pengurusan Pejabat (A) / Office Management (A)

Pengurusan Pejabat (A) / Office Management (A)
Management

Overview:
Pengurusan Pejabat merupakan satu subjek yang sangat penting untuk perkeranian yang berkaitan dengan kerja-kerja pentadbiran.  Ia merangkumi 3 main topic yang sangat penting iaitu Pengurusan Masa, Penulisan dan Rekod & Fail.

- Pengurusan Masa merangkumi topik seperti konsep Pengurusan Masa, Tip Pengurusan Masa, Teknik Pengurusan Masa dan keseimbangan hidup.
- Bagi subjek penulisan, pelatih akan diajar menggunakan bahasa yang tepat, penyampaian mesej yang tercapai, format yang bersesuaian seperti surat perniagaan, blok penuh, information mapping dan memorandum.
- Rekod dan fail menerangkan cara-cara menguruskan pemfailan dengan sistematik dan juga mengenai jenis-jenis fail (sulit,umum dan peribadi) serta cara pengurusannya..

Objective:
Di akhir kursus, peserta akan dapat:

• Menguruskan masa dengan lebih produktif
• Menguruskan fail dengan sistematik
• Menggunakan bahasa yang tepat, penyampaian mesej yang tercapai, format yang bersesuaian serta mendapatkan tindakbalas yang dikehendaki
 

Duration: 4 Days


Request Form

Available Sessions

Upon Request


Other Information
Target Participant: PP07 Clerical


Price

Upon RequestRelated Course

RM 3.6K
Procurement Procedure For Executives
Management

2 Days

View Details

Overview:
Pengurusan Pejabat merupakan satu subjek yang sangat penting untuk perkeranian yang berkaitan dengan kerja-kerja pentadbiran.  Ia merangkumi 3 main topic yang sangat penting iaitu Pengurusan Masa, Penulisan dan Rekod & Fail.

- Pengurusan Masa merangkumi topik seperti konsep Pengurusan Masa, Tip Pengurusan Masa, Teknik Pengurusan Masa dan keseimbangan hidup.
- Bagi subjek penulisan, pelatih akan diajar menggunakan bahasa yang tepat, penyampaian mesej yang tercapai, format yang bersesuaian seperti surat perniagaan, blok penuh, information mapping dan memorandum.
- Rekod dan fail menerangkan cara-cara menguruskan pemfailan dengan sistematik dan juga mengenai jenis-jenis fail (sulit,umum dan peribadi) serta cara pengurusannya..
Objective:
Di akhir kursus, peserta akan dapat:

• Menguruskan masa dengan lebih produktif
• Menguruskan fail dengan sistematik
• Menggunakan bahasa yang tepat, penyampaian mesej yang tercapai, format yang bersesuaian serta mendapatkan tindakbalas yang dikehendaki
 

Target Participant: PP07 Clerical
Duration: 4 Days
Language:

RM 3.6K
Penyelenggara Stor - Pengurusan Inventori 1
Management

2 Days

View Details

Overview:
Pengurusan Pejabat merupakan satu subjek yang sangat penting untuk perkeranian yang berkaitan dengan kerja-kerja pentadbiran.  Ia merangkumi 3 main topic yang sangat penting iaitu Pengurusan Masa, Penulisan dan Rekod & Fail.

- Pengurusan Masa merangkumi topik seperti konsep Pengurusan Masa, Tip Pengurusan Masa, Teknik Pengurusan Masa dan keseimbangan hidup.
- Bagi subjek penulisan, pelatih akan diajar menggunakan bahasa yang tepat, penyampaian mesej yang tercapai, format yang bersesuaian seperti surat perniagaan, blok penuh, information mapping dan memorandum.
- Rekod dan fail menerangkan cara-cara menguruskan pemfailan dengan sistematik dan juga mengenai jenis-jenis fail (sulit,umum dan peribadi) serta cara pengurusannya..
Objective:
Di akhir kursus, peserta akan dapat:

• Menguruskan masa dengan lebih produktif
• Menguruskan fail dengan sistematik
• Menggunakan bahasa yang tepat, penyampaian mesej yang tercapai, format yang bersesuaian serta mendapatkan tindakbalas yang dikehendaki
 

Target Participant: PP07 Clerical
Duration: 4 Days
Language:

RM 3.6K
Building Effective Teams
Management

3 Days

View Details

Overview:
Pengurusan Pejabat merupakan satu subjek yang sangat penting untuk perkeranian yang berkaitan dengan kerja-kerja pentadbiran.  Ia merangkumi 3 main topic yang sangat penting iaitu Pengurusan Masa, Penulisan dan Rekod & Fail.

- Pengurusan Masa merangkumi topik seperti konsep Pengurusan Masa, Tip Pengurusan Masa, Teknik Pengurusan Masa dan keseimbangan hidup.
- Bagi subjek penulisan, pelatih akan diajar menggunakan bahasa yang tepat, penyampaian mesej yang tercapai, format yang bersesuaian seperti surat perniagaan, blok penuh, information mapping dan memorandum.
- Rekod dan fail menerangkan cara-cara menguruskan pemfailan dengan sistematik dan juga mengenai jenis-jenis fail (sulit,umum dan peribadi) serta cara pengurusannya..
Objective:
Di akhir kursus, peserta akan dapat:

• Menguruskan masa dengan lebih produktif
• Menguruskan fail dengan sistematik
• Menggunakan bahasa yang tepat, penyampaian mesej yang tercapai, format yang bersesuaian serta mendapatkan tindakbalas yang dikehendaki
 

Target Participant: PP07 Clerical
Duration: 4 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2019 TNB ILSAS