RM 3.6K
Character Building P1PD

Character Building P1PD
OSHE

Overview:

Manusia perlukan kekuatan dalaman yang stabil bagi membawa dirinya memikul apa sahaja tanggung jawab dengan saksama. Hati adalah raja dalam diri yang perlu di jaga, dibajai, disiram dan digembur agar mampan memimpin seluruh anggota zahirnya.

Kursus Character Building P1PD merupakan kursus Pembangunan Insan dan Pekerja yang digarap khusus bagi menjana Vibrant Workforce dan Productivity Revolution dikalangan anggota kerja TNB – berkhidmat dari HATI. Ini adalah proses inside-out yang berupaya melahirkan anggota kerja yang mampu menjadikan TNB sebagai Domestic Dominance dan Regional Champion.

Matlamat utama kursus ini ialah untuk melahirkan rasa berTuhan yang mendalam dikalangan setiap anggota kerja sehingga merasai PATUT bukannya MESTI bekerja – datang sebagai PERFORMER bukan lagi sebagai WORKER.Objective:

Pada akhir kursus, peserta akan dapat menerapkan 4 Teras TNB iaitu:

1. Membina Kepercayaan & Perhubungan (Building Trust & Relationship)
2. Membina Keupayaan (Building Capacity)
3. Membina Pencapaian (Building Performance)
4. Membina Revolution (Building Growth)

Melalui:

Proses Mengenali Diri
• Meningkatkan kefahaman dan kesedaran tentang keperluan kekuatan dalaman bagi memantap integriti dan akauntabiliti.
• Menganalisa diri dan penetapan matlamat untuk menjadi anggota kerja cemerlang.
• Meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap keperluan untuk berperanan secara lebih proaktif dalam komunikasi dan produktiviti kerja.
• Faham tugas adalah amanah yang dipertanggungjawabkan oleh syarikat.
• Sedar bahawa diri adalah duta di mana segala tindak tanduk mencerminkan dan memberi impak kepada imej syarikat.

Kerja secara berpasukan
• Menanamkan keprihatinan satu niat, satu matlamat dan satu sikap untuk bekerjasama secara lebih berkesan sebagai satu pasukan.
• Membimbing rakan sepasukan menjadi anggota kerja cemerlang di dalam memenuhi keperluan pelanggan.
• Sedar akan hubungkait proses kerja di antara satu sama lain di dalam memenuhi value proposition yang diharapkan oleh pelanggan.

Organisasi Cemerlang
• Meningkatkan penghayatan terhadap memartabatkan Nilai-Nilai Bersama TNB.
• Mempraktikkan budaya kerja cemerlang supaya mampu membentuk organisasi cemerlang di dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan TNB.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: JAMAL ALIAS
   Email: jamal@tnb.com.myDuration: 3 Days


Request Form

Available Sessions

Upon Request


Other Information
Target Participant: Terbuka kepada Semua


Price

Upon RequestRelated Course

RM 3.6K
SEMS Auditor Accredited Course
OSHE

5 Days

View Details

Overview:

Manusia perlukan kekuatan dalaman yang stabil bagi membawa dirinya memikul apa sahaja tanggung jawab dengan saksama. Hati adalah raja dalam diri yang perlu di jaga, dibajai, disiram dan digembur agar mampan memimpin seluruh anggota zahirnya.

Kursus Character Building P1PD merupakan kursus Pembangunan Insan dan Pekerja yang digarap khusus bagi menjana Vibrant Workforce dan Productivity Revolution dikalangan anggota kerja TNB – berkhidmat dari HATI. Ini adalah proses inside-out yang berupaya melahirkan anggota kerja yang mampu menjadikan TNB sebagai Domestic Dominance dan Regional Champion.

Matlamat utama kursus ini ialah untuk melahirkan rasa berTuhan yang mendalam dikalangan setiap anggota kerja sehingga merasai PATUT bukannya MESTI bekerja – datang sebagai PERFORMER bukan lagi sebagai WORKER.


Objective:

Pada akhir kursus, peserta akan dapat menerapkan 4 Teras TNB iaitu:

1. Membina Kepercayaan & Perhubungan (Building Trust & Relationship)
2. Membina Keupayaan (Building Capacity)
3. Membina Pencapaian (Building Performance)
4. Membina Revolution (Building Growth)

Melalui:

Proses Mengenali Diri
• Meningkatkan kefahaman dan kesedaran tentang keperluan kekuatan dalaman bagi memantap integriti dan akauntabiliti.
• Menganalisa diri dan penetapan matlamat untuk menjadi anggota kerja cemerlang.
• Meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap keperluan untuk berperanan secara lebih proaktif dalam komunikasi dan produktiviti kerja.
• Faham tugas adalah amanah yang dipertanggungjawabkan oleh syarikat.
• Sedar bahawa diri adalah duta di mana segala tindak tanduk mencerminkan dan memberi impak kepada imej syarikat.

Kerja secara berpasukan
• Menanamkan keprihatinan satu niat, satu matlamat dan satu sikap untuk bekerjasama secara lebih berkesan sebagai satu pasukan.
• Membimbing rakan sepasukan menjadi anggota kerja cemerlang di dalam memenuhi keperluan pelanggan.
• Sedar akan hubungkait proses kerja di antara satu sama lain di dalam memenuhi value proposition yang diharapkan oleh pelanggan.

Organisasi Cemerlang
• Meningkatkan penghayatan terhadap memartabatkan Nilai-Nilai Bersama TNB.
• Mempraktikkan budaya kerja cemerlang supaya mampu membentuk organisasi cemerlang di dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan TNB.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: JAMAL ALIAS
   Email: jamal@tnb.com.myTarget Participant: Terbuka kepada Semua
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Asas Protokol Dan Etika Sosial
OSHE

2 Days

View Details

Overview:

Manusia perlukan kekuatan dalaman yang stabil bagi membawa dirinya memikul apa sahaja tanggung jawab dengan saksama. Hati adalah raja dalam diri yang perlu di jaga, dibajai, disiram dan digembur agar mampan memimpin seluruh anggota zahirnya.

Kursus Character Building P1PD merupakan kursus Pembangunan Insan dan Pekerja yang digarap khusus bagi menjana Vibrant Workforce dan Productivity Revolution dikalangan anggota kerja TNB – berkhidmat dari HATI. Ini adalah proses inside-out yang berupaya melahirkan anggota kerja yang mampu menjadikan TNB sebagai Domestic Dominance dan Regional Champion.

Matlamat utama kursus ini ialah untuk melahirkan rasa berTuhan yang mendalam dikalangan setiap anggota kerja sehingga merasai PATUT bukannya MESTI bekerja – datang sebagai PERFORMER bukan lagi sebagai WORKER.


Objective:

Pada akhir kursus, peserta akan dapat menerapkan 4 Teras TNB iaitu:

1. Membina Kepercayaan & Perhubungan (Building Trust & Relationship)
2. Membina Keupayaan (Building Capacity)
3. Membina Pencapaian (Building Performance)
4. Membina Revolution (Building Growth)

Melalui:

Proses Mengenali Diri
• Meningkatkan kefahaman dan kesedaran tentang keperluan kekuatan dalaman bagi memantap integriti dan akauntabiliti.
• Menganalisa diri dan penetapan matlamat untuk menjadi anggota kerja cemerlang.
• Meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap keperluan untuk berperanan secara lebih proaktif dalam komunikasi dan produktiviti kerja.
• Faham tugas adalah amanah yang dipertanggungjawabkan oleh syarikat.
• Sedar bahawa diri adalah duta di mana segala tindak tanduk mencerminkan dan memberi impak kepada imej syarikat.

Kerja secara berpasukan
• Menanamkan keprihatinan satu niat, satu matlamat dan satu sikap untuk bekerjasama secara lebih berkesan sebagai satu pasukan.
• Membimbing rakan sepasukan menjadi anggota kerja cemerlang di dalam memenuhi keperluan pelanggan.
• Sedar akan hubungkait proses kerja di antara satu sama lain di dalam memenuhi value proposition yang diharapkan oleh pelanggan.

Organisasi Cemerlang
• Meningkatkan penghayatan terhadap memartabatkan Nilai-Nilai Bersama TNB.
• Mempraktikkan budaya kerja cemerlang supaya mampu membentuk organisasi cemerlang di dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan TNB.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: JAMAL ALIAS
   Email: jamal@tnb.com.myTarget Participant: Terbuka kepada Semua
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Ancaman Keselamatan
OSHE

2 Days

View Details

Overview:

Manusia perlukan kekuatan dalaman yang stabil bagi membawa dirinya memikul apa sahaja tanggung jawab dengan saksama. Hati adalah raja dalam diri yang perlu di jaga, dibajai, disiram dan digembur agar mampan memimpin seluruh anggota zahirnya.

Kursus Character Building P1PD merupakan kursus Pembangunan Insan dan Pekerja yang digarap khusus bagi menjana Vibrant Workforce dan Productivity Revolution dikalangan anggota kerja TNB – berkhidmat dari HATI. Ini adalah proses inside-out yang berupaya melahirkan anggota kerja yang mampu menjadikan TNB sebagai Domestic Dominance dan Regional Champion.

Matlamat utama kursus ini ialah untuk melahirkan rasa berTuhan yang mendalam dikalangan setiap anggota kerja sehingga merasai PATUT bukannya MESTI bekerja – datang sebagai PERFORMER bukan lagi sebagai WORKER.


Objective:

Pada akhir kursus, peserta akan dapat menerapkan 4 Teras TNB iaitu:

1. Membina Kepercayaan & Perhubungan (Building Trust & Relationship)
2. Membina Keupayaan (Building Capacity)
3. Membina Pencapaian (Building Performance)
4. Membina Revolution (Building Growth)

Melalui:

Proses Mengenali Diri
• Meningkatkan kefahaman dan kesedaran tentang keperluan kekuatan dalaman bagi memantap integriti dan akauntabiliti.
• Menganalisa diri dan penetapan matlamat untuk menjadi anggota kerja cemerlang.
• Meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap keperluan untuk berperanan secara lebih proaktif dalam komunikasi dan produktiviti kerja.
• Faham tugas adalah amanah yang dipertanggungjawabkan oleh syarikat.
• Sedar bahawa diri adalah duta di mana segala tindak tanduk mencerminkan dan memberi impak kepada imej syarikat.

Kerja secara berpasukan
• Menanamkan keprihatinan satu niat, satu matlamat dan satu sikap untuk bekerjasama secara lebih berkesan sebagai satu pasukan.
• Membimbing rakan sepasukan menjadi anggota kerja cemerlang di dalam memenuhi keperluan pelanggan.
• Sedar akan hubungkait proses kerja di antara satu sama lain di dalam memenuhi value proposition yang diharapkan oleh pelanggan.

Organisasi Cemerlang
• Meningkatkan penghayatan terhadap memartabatkan Nilai-Nilai Bersama TNB.
• Mempraktikkan budaya kerja cemerlang supaya mampu membentuk organisasi cemerlang di dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan TNB.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: JAMAL ALIAS
   Email: jamal@tnb.com.myTarget Participant: Terbuka kepada Semua
Duration: 3 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2019 TNB ILSAS