RM 3.6K
Character and Team Building for Touch Point

Character And Team Building For Touch Point
OSHE

Overview:

Kecemerlangan kerjaya dan bisnes adalah matlamat yang ingin dicapai dan direalisasikan oleh mana-mana organisasi. Pencapaian matlamat ini memerlukan peningkatan dan penambahbaikan berterusan setiap warga kerja di dalam sesebuah organisasi.  Ia juga memerlukan penghayatan konsep nilai tambah sepanjang hayat secara lebih berkesan.  Ini kerana warga kerja, yakni modal insan merupakan aset terpenting di dalam mana-mana organisasi dan ianya perlu diuruskan dengan bijaksana.

Minda, Hati dan Rohani setiap warga kerja perlu berada dalam keadaan yang terbaik supaya mereka mampu mencapai potensi tertinggi diri dan seterusnya menyumbang kepada kejayaan organisasi secara menyeluruh.

Kursus Character & Team Building ini yang menggunakan beberapa pendekatan holistik (bersifat saling berkait antara satu sama lain sebagai satu sistem bersepadu yang menyeluruh), berupaya memperkasa ‘belief system’ atau pandangan hidup yang dinamik dan bermakna ke arah penghayatan Nilai-Nilai Bersama TNB. Selain menyediakan platform pengukuhan minda, hati dan rohani, Kursus Character & Team Building ini turut menyediakan `tools’ bagaimana seseorang dapat mengoptimakan keupayaan diri untuk mencapai 5 Bidang Keberhasilan Utama (Key Results Area (KRA)) TNB yang digariskan melalui TRANSFORMASI 1 TNB sama ada secara individu dan/atau berpasukan.Objective:

Pada akhir kursus, peserta akan dapat menerapkan 4 Teras TNB iaitu:

1. Membina Kepercayaan & Perhubungan (Building Trust & Relationship)
2. Membina Keupayaan (Building Capacity)
3. Membina Pencapaian (Building Performance)
4. Membina Revolution (Building Growth)

Melalui:

Proses Mengenali Diri
• Meningkatkan kefahaman dan kesedaran tentang keperluan kekuatan dalaman bagi memantap integriti dan akauntabiliti.
• Menganalisa diri dan penetapan matlamat untuk menjadi anggota kerja cemerlang.
• Meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap keperluan untuk berperanan secara lebih proaktif dalam komunikasi dan produktiviti kerja
• Faham tugas adalah amanah yang dipertanggungjawabkan oleh syarikat.
• Sedar bahawa diri adalah duta di mana segala tindak tanduk mencerminkan dan memberi impak kepada imej syarikat;

Kerja Secara Berpasukan
• Menanamkan keprihatinan satu niat, satu matlamat dan satu sikap untuk bekerjasama secara lebih berkesan sebagai satu pasukan
• Membimbing rakan sepasukan menjadi anggota kerja cemerlang di dalam memenuhi keperluan pelanggan.
• Sedar akan hubungkait proses kerja di antara satu sama lain di dalam memenuhi value proposition yang diharapkan oleh pelanggan

Organisasi Cemerlang
• Meningkatkan penghayatan terhadap memartabatkan Nilai-Nilai Bersama TNB
• Mempraktikkan budaya kerja cemerlang supaya mampu membentuk organisasi cemerlang di dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan TNB


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: JAMAL ALIAS
   Email: jamal@tnb.com.myDuration: 3 Days


Request Form

Available Sessions

Upon Request


Other Information
Target Participant: Terbuka kepada Semua


Price

Upon RequestRelated Course

RM 3.6K
Creating A Winning Professional Corporate Image
OSHE

2 Days

View Details

Overview:

Kecemerlangan kerjaya dan bisnes adalah matlamat yang ingin dicapai dan direalisasikan oleh mana-mana organisasi. Pencapaian matlamat ini memerlukan peningkatan dan penambahbaikan berterusan setiap warga kerja di dalam sesebuah organisasi.  Ia juga memerlukan penghayatan konsep nilai tambah sepanjang hayat secara lebih berkesan.  Ini kerana warga kerja, yakni modal insan merupakan aset terpenting di dalam mana-mana organisasi dan ianya perlu diuruskan dengan bijaksana.

Minda, Hati dan Rohani setiap warga kerja perlu berada dalam keadaan yang terbaik supaya mereka mampu mencapai potensi tertinggi diri dan seterusnya menyumbang kepada kejayaan organisasi secara menyeluruh.

Kursus Character & Team Building ini yang menggunakan beberapa pendekatan holistik (bersifat saling berkait antara satu sama lain sebagai satu sistem bersepadu yang menyeluruh), berupaya memperkasa ‘belief system’ atau pandangan hidup yang dinamik dan bermakna ke arah penghayatan Nilai-Nilai Bersama TNB. Selain menyediakan platform pengukuhan minda, hati dan rohani, Kursus Character & Team Building ini turut menyediakan `tools’ bagaimana seseorang dapat mengoptimakan keupayaan diri untuk mencapai 5 Bidang Keberhasilan Utama (Key Results Area (KRA)) TNB yang digariskan melalui TRANSFORMASI 1 TNB sama ada secara individu dan/atau berpasukan.


Objective:

Pada akhir kursus, peserta akan dapat menerapkan 4 Teras TNB iaitu:

1. Membina Kepercayaan & Perhubungan (Building Trust & Relationship)
2. Membina Keupayaan (Building Capacity)
3. Membina Pencapaian (Building Performance)
4. Membina Revolution (Building Growth)

Melalui:

Proses Mengenali Diri
• Meningkatkan kefahaman dan kesedaran tentang keperluan kekuatan dalaman bagi memantap integriti dan akauntabiliti.
• Menganalisa diri dan penetapan matlamat untuk menjadi anggota kerja cemerlang.
• Meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap keperluan untuk berperanan secara lebih proaktif dalam komunikasi dan produktiviti kerja
• Faham tugas adalah amanah yang dipertanggungjawabkan oleh syarikat.
• Sedar bahawa diri adalah duta di mana segala tindak tanduk mencerminkan dan memberi impak kepada imej syarikat;

Kerja Secara Berpasukan
• Menanamkan keprihatinan satu niat, satu matlamat dan satu sikap untuk bekerjasama secara lebih berkesan sebagai satu pasukan
• Membimbing rakan sepasukan menjadi anggota kerja cemerlang di dalam memenuhi keperluan pelanggan.
• Sedar akan hubungkait proses kerja di antara satu sama lain di dalam memenuhi value proposition yang diharapkan oleh pelanggan

Organisasi Cemerlang
• Meningkatkan penghayatan terhadap memartabatkan Nilai-Nilai Bersama TNB
• Mempraktikkan budaya kerja cemerlang supaya mampu membentuk organisasi cemerlang di dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan TNB


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: JAMAL ALIAS
   Email: jamal@tnb.com.myTarget Participant: Terbuka kepada Semua
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Safety In The Use Of Chemicals
OSHE

2

View Details

Overview:

Kecemerlangan kerjaya dan bisnes adalah matlamat yang ingin dicapai dan direalisasikan oleh mana-mana organisasi. Pencapaian matlamat ini memerlukan peningkatan dan penambahbaikan berterusan setiap warga kerja di dalam sesebuah organisasi.  Ia juga memerlukan penghayatan konsep nilai tambah sepanjang hayat secara lebih berkesan.  Ini kerana warga kerja, yakni modal insan merupakan aset terpenting di dalam mana-mana organisasi dan ianya perlu diuruskan dengan bijaksana.

Minda, Hati dan Rohani setiap warga kerja perlu berada dalam keadaan yang terbaik supaya mereka mampu mencapai potensi tertinggi diri dan seterusnya menyumbang kepada kejayaan organisasi secara menyeluruh.

Kursus Character & Team Building ini yang menggunakan beberapa pendekatan holistik (bersifat saling berkait antara satu sama lain sebagai satu sistem bersepadu yang menyeluruh), berupaya memperkasa ‘belief system’ atau pandangan hidup yang dinamik dan bermakna ke arah penghayatan Nilai-Nilai Bersama TNB. Selain menyediakan platform pengukuhan minda, hati dan rohani, Kursus Character & Team Building ini turut menyediakan `tools’ bagaimana seseorang dapat mengoptimakan keupayaan diri untuk mencapai 5 Bidang Keberhasilan Utama (Key Results Area (KRA)) TNB yang digariskan melalui TRANSFORMASI 1 TNB sama ada secara individu dan/atau berpasukan.


Objective:

Pada akhir kursus, peserta akan dapat menerapkan 4 Teras TNB iaitu:

1. Membina Kepercayaan & Perhubungan (Building Trust & Relationship)
2. Membina Keupayaan (Building Capacity)
3. Membina Pencapaian (Building Performance)
4. Membina Revolution (Building Growth)

Melalui:

Proses Mengenali Diri
• Meningkatkan kefahaman dan kesedaran tentang keperluan kekuatan dalaman bagi memantap integriti dan akauntabiliti.
• Menganalisa diri dan penetapan matlamat untuk menjadi anggota kerja cemerlang.
• Meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap keperluan untuk berperanan secara lebih proaktif dalam komunikasi dan produktiviti kerja
• Faham tugas adalah amanah yang dipertanggungjawabkan oleh syarikat.
• Sedar bahawa diri adalah duta di mana segala tindak tanduk mencerminkan dan memberi impak kepada imej syarikat;

Kerja Secara Berpasukan
• Menanamkan keprihatinan satu niat, satu matlamat dan satu sikap untuk bekerjasama secara lebih berkesan sebagai satu pasukan
• Membimbing rakan sepasukan menjadi anggota kerja cemerlang di dalam memenuhi keperluan pelanggan.
• Sedar akan hubungkait proses kerja di antara satu sama lain di dalam memenuhi value proposition yang diharapkan oleh pelanggan

Organisasi Cemerlang
• Meningkatkan penghayatan terhadap memartabatkan Nilai-Nilai Bersama TNB
• Mempraktikkan budaya kerja cemerlang supaya mampu membentuk organisasi cemerlang di dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan TNB


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: JAMAL ALIAS
   Email: jamal@tnb.com.myTarget Participant: Terbuka kepada Semua
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
SEMS Auditor Accredited Course (Module I)
OSHE

3 Days

View Details

Overview:

Kecemerlangan kerjaya dan bisnes adalah matlamat yang ingin dicapai dan direalisasikan oleh mana-mana organisasi. Pencapaian matlamat ini memerlukan peningkatan dan penambahbaikan berterusan setiap warga kerja di dalam sesebuah organisasi.  Ia juga memerlukan penghayatan konsep nilai tambah sepanjang hayat secara lebih berkesan.  Ini kerana warga kerja, yakni modal insan merupakan aset terpenting di dalam mana-mana organisasi dan ianya perlu diuruskan dengan bijaksana.

Minda, Hati dan Rohani setiap warga kerja perlu berada dalam keadaan yang terbaik supaya mereka mampu mencapai potensi tertinggi diri dan seterusnya menyumbang kepada kejayaan organisasi secara menyeluruh.

Kursus Character & Team Building ini yang menggunakan beberapa pendekatan holistik (bersifat saling berkait antara satu sama lain sebagai satu sistem bersepadu yang menyeluruh), berupaya memperkasa ‘belief system’ atau pandangan hidup yang dinamik dan bermakna ke arah penghayatan Nilai-Nilai Bersama TNB. Selain menyediakan platform pengukuhan minda, hati dan rohani, Kursus Character & Team Building ini turut menyediakan `tools’ bagaimana seseorang dapat mengoptimakan keupayaan diri untuk mencapai 5 Bidang Keberhasilan Utama (Key Results Area (KRA)) TNB yang digariskan melalui TRANSFORMASI 1 TNB sama ada secara individu dan/atau berpasukan.


Objective:

Pada akhir kursus, peserta akan dapat menerapkan 4 Teras TNB iaitu:

1. Membina Kepercayaan & Perhubungan (Building Trust & Relationship)
2. Membina Keupayaan (Building Capacity)
3. Membina Pencapaian (Building Performance)
4. Membina Revolution (Building Growth)

Melalui:

Proses Mengenali Diri
• Meningkatkan kefahaman dan kesedaran tentang keperluan kekuatan dalaman bagi memantap integriti dan akauntabiliti.
• Menganalisa diri dan penetapan matlamat untuk menjadi anggota kerja cemerlang.
• Meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap keperluan untuk berperanan secara lebih proaktif dalam komunikasi dan produktiviti kerja
• Faham tugas adalah amanah yang dipertanggungjawabkan oleh syarikat.
• Sedar bahawa diri adalah duta di mana segala tindak tanduk mencerminkan dan memberi impak kepada imej syarikat;

Kerja Secara Berpasukan
• Menanamkan keprihatinan satu niat, satu matlamat dan satu sikap untuk bekerjasama secara lebih berkesan sebagai satu pasukan
• Membimbing rakan sepasukan menjadi anggota kerja cemerlang di dalam memenuhi keperluan pelanggan.
• Sedar akan hubungkait proses kerja di antara satu sama lain di dalam memenuhi value proposition yang diharapkan oleh pelanggan

Organisasi Cemerlang
• Meningkatkan penghayatan terhadap memartabatkan Nilai-Nilai Bersama TNB
• Mempraktikkan budaya kerja cemerlang supaya mampu membentuk organisasi cemerlang di dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan TNB


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: JAMAL ALIAS
   Email: jamal@tnb.com.myTarget Participant: Terbuka kepada Semua
Duration: 3 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2019 TNB ILSAS